OSD

Informacje o programach pomocowych oraz pozostałe:

– Informacja o sprzedawcy z urzędu – otwórz

– Informacja o sprzedawcy zobowiązanym – otwórz

– Informacje o ograniczeniach i planowanych przerwach – otwórz

– Informacja o mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej – otwórz

– Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci energetycznej – otwórz

– Procedura dotycząca zmiany sprzedawcy – otwórz

– Pouczenie o sprzedaży rezerwowej

– Lista Sprzedawców Energii Elektrycznej – otwórz

– Lista Sprzedawców Rezerwowych – otwórz

– Lista Sprzedawców z Urzędu- otwórz

– IRiESD – otwórz

– Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2023 r. – otwórz

– Średnie zużycie energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej w 2023 r. – otwórz

– Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w 2023 r. – otwórz

– Decyzja Prezesa URE z dnia 23.04.2021 r. – otwórz

– Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 16 listopada 2020 r. – otwórz

– Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 16 listopada 2020 r. – otwórz

– Zmiana Taryfy Dystrybucji Energii Elektrycznej FPM SA od 04.2023 r. – otwórz

– Efektywność energetyczna URE – otwórz

– Efektywność energetyczna – otwórz

– Rozporządzenia. – otwórz

________________________________________
 

Taryfy:

– Taryfa Dystrybucji Energii Elektrycznej 2023 r. – otwórz 
– Taryfa dla energii elektrycznej FPM S.A. 2023 r. – otwórz

________________________________________

Wzory umów:

– Wzór umowy o świadczenie usług dystrybucji – otwórz

– Załącznik 1 do umowy o świadczenie usług dystrybucji – otwórz

– Załącznik 2 do umowy o świadczenie usług dystrybucji – otwórz

– Załącznik 3 do umowy o świadczenie usług dystrybucji – otwórz

– Załącznik 4 do umowy o świadczenie usług dystrybucji – otwórz

– Wzór Generalnej Umowy Dystrybucji – otwórz

– Wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji – otwórz

 
– Wzór generalnej umowy dystrybucji dla usługi kompleksowej – otwórz
– Załącznik 1 do Generalnej Umowy Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej- otwórz
– Załącznik 2 do Generalnej Umowy Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej – otwórz
– Załącznik 3 do Generalnej Umowy Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej – otwórz
– Załącznik 4 do Generalnej Umowy Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej – otwórz
– Załącznik 5 do Generalnej Umowy Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej – otwórz
– Załącznik 6 do Generalnej Umowy Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej – otwórz
 

________________________________________

Pozostałe dokumenty:

– Oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych – otwórz

– Klauzula informacyjna RODO – otwórz

– Aktualny rejestr magazynów energii elektrycznej przyłączonych do sieci FPM SA – otwórz

– Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej – otwórz

________________________________________

Kodeksy sieciowe:

– Kodeksy sieciowe – otwórz

________________________________________

Archiwum OSD:

– Archiwum – otwórz

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.