OSD

Informacje o programach pomocowych oraz pozostałe:

– Informacja o sprzedawcy z urzędu – otwórz

– Informacja o sprzedawcy zobowiązanym – otwórz

– Informacje o ograniczeniach i planowanych przerwach – otwórz

– Informacja o mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej – otwórz

– Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci energetycznej – otwórz

– Procedura dotycząca zmiany sprzedawcy – otwórz

– Pouczenie o sprzedaży rezerwowej

– Lista Sprzedawców Energii Elektrycznej – otwórz

– Lista Sprzedawców Rezerwowych – otwórz

– IRiESD – otwórz

– Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2022 r. – otwórz

– Średnie zużycie energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej w 2022 r. – otwórz

– Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w 2022 r. – otwórz

– Decyzja Prezesa URE z dnia 31.05.2019 r. – otwórz

– Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 16 listopada 2020 r. – otwórz

– Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 16 listopada 2020 r. – otwórz

– Zmiana Taryfy Dystrybucji Energii Elektrycznej FPM SA od 04.2023 r. – otwórz

________________________________________
 

Taryfy:

– Taryfa Dystrybucji Energii Elektrycznej 2023 r. – otwórz 
– Taryfa dla energii elektrycznej FPM S.A. 2023 r. – otwórz

________________________________________

Wzory umów:

– Wzór umowy o świadczenie usług dystrybucji – otwórz

– Załącznik 1 do umowy o świadczenie usług dystrybucji – otwórz

– Załącznik 2 do umowy o świadczenie usług dystrybucji – otwórz

– Załącznik 3 do umowy o świadczenie usług dystrybucji – otwórz

– Załącznik 4 do umowy o świadczenie usług dystrybucji – otwórz

– Wzór umowy kompleksowej – otwórz

– Wzór Generalnej Umowy Dystrybucji – otwórz

– Wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji – otwórz

 
 

________________________________________

Pozostałe dokumenty:

– Oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych – otwórz

– Klauzula informacyjna RODO – otwórz

– Aktualny rejestr magazynów energii elektrycznej przyłączonych do sieci FPM SA – otwórz

________________________________________

KODEKSY SIECIOWE

NC RfG

 1. Informacje ogólne
 2. Pozwolenie na użytkowanie dla modułów A_B_C
 3. Pozwolenie na użytkowanie dla modułów D
 4. Modernizacje jednostek wytwórczych
 5. Testowanie jednostek wytwórczych
 6. Certyfikowanie jednostek wytwórczych

NC DC

 1. Informacje ogólne.
 2. Pozwolenie na użytkowanie
 3. Modernizacja systemów
 4. Testowanie i certyfikacja systemów

NC HVDC

 1. Informacje ogólne.
 2. Pozwolenie na użytkowanie
  1. Dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego
  2. Dla systemu HVDC
  3. 01_Informacje Ogolne
  4. 02_Wykaz informacji i dokumentów NC HVDC
 3. Modernizacja systemów
 4. Testowanie i certyfikacja systemów
  1. Dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego
  2. Dla systemu HVDC
  3. Testowanie i certyfikacja systemów

________________________________________

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.