Polityka jakości i BHP

FPM S.A. zajmuje znaczącą pozycję na krajowym rynku wytwórców młynów do kruszenia minerałów, rusztów mechanicznych, odżużlaczy oraz stalowych konstrukcji spawanych.

Stabilizację i rozwój osiągamy poprzez konsekwentne kształtowanie wizerunku Spółki jako wiarygodnego i kompetentnego partnera, przestrzegającego etycznych i prawnych reguł prowadzenia biznesu ukierunkowanego na osiągnięcie sukcesu ekonomicznego i rynkowego.

Stosowany System Zarządzania spełnia standardy norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-ISO 45001:2018 traktujemy go jako nowoczesny instrument kierowania i nadzorowania, zorientowany procesowo na spełnianie wymagań zainteresowanych stron.

Systematyczne doskonalenie działań i ich wyników w odniesieniu do funkcjonujących systemów zarządzania, oferowanych wyrobów i środowiska pracy, przy jednoczesnym ekonomicznie uzasadnionym wykorzystywaniu potencjału finansowego, uznajemy za niezbędny warunek powodzenia naszej firmy.

Mając świadomość konieczności ciągłego monitorowania oraz spełniania potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, zapewniamy bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz dbamy o staranne wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań, rozwijając partnerskie relacje z interesariuszami oparte na wzajemnych korzyściach i poszanowaniu interesów.

Nasze działania uwzględniające zmieniające się otoczenie i oczekiwania zainteresowanych stron ukierunkowane są na:

  • zrównoważony rozwój działalności,
  • zapewnienie satysfakcji stron zainteresowanych z jakości współpracy z naszą firmą
  • ciągłe doskonalenie systemu,
  • wypełnianie obowiązujących przepisów prawa i innych wymagań,
  • gwarantowanie wieloletniej obsługi serwisowej i dostępu do części zamiennych,
  • kreowanie środowiska wolnego od zagrożeń,
  • stałe podnoszenie kompetencji i umiejętności pracowników oraz angażowanie ich do działań na rzecz jakości i bezpieczeństwa pracy,
  • zapobieganie chorobom zawodowym, urazom, wypadkom, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i innym sytuacjom awaryjnym, które mogłyby spowodować utratę zdrowia pracowników i innych osób przebywających na naszym terenie jak również osób mających styczność z naszymi wyrobami.

Doceniając znaczenie systemowego podejścia do zarządzania, deklaruję osobiste wspieranie działań na rzecz realizacji niniejszej polityki, w tym kreowanie kultury pracy nacechowanej świadomością i współuczestnictwem pracowników w procesach decyzyjnych i wykonawczych w zakresie funkcjonowania systemu jakości i bhp.

 

________________________________________ 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.