INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

W przypadku, gdy zakres przesyłanych przez Pana/Pani danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.”

W przypadku chęci udziału w tym i przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Grupę TDJ prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Grupę TDJ” (opcjonalnie).
* proszę zaznaczyć cele przetwarzania, na które wyrażana jest zgoda

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres odo@fpmsa.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka FPM S.A. z siedzibą w Mikołowie (43-190), ul. Wyzwolenia 12C, KRS: 0000015844, NIP: 6350000593, REGON: 271569520.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) oraz zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego lub wycofania zgody, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych, do czasu zakończenia przyszłych postępowań rekrutacyjnych lub wycofania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. W tym celu prosimy o kontakt mailowy pod adresem: rekrutacja@fpmsa.com

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

Ma Pani/Pana prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.