Announcements for shareholders

W dniu 07.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 58 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NOWAK 2. MICHAŁ 3. 80102900815W dniu 07.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 58 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NOWAK 2. MICHAŁ 3. 80102900815

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01 lipca 2022 roku nastąpi zmiana adresu Spółki FPM S.A.  z dotychczasowego adresu : ul. Towarowa 11, 43 – 190 Mikołów na nowy adres firmy: ul. Wyzwolenia 12C,  43-190 Mikołów

This site uses cookies to deliver services and in accordance with the Privacy Policy. You can specify the conditions for storage or access to cookies in your browser.