Badania i rozwój

Realizujemy projekt badawczo-rozwojowy o wartości ponad 7 mln zł.

 

W FPM S.A. realizujemy projekt badawczo-rozwojowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Otrzymywane wsparcie finansowe jest przekazywane za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wykorzystujemy je na opracowanie innowacyjnych technologii w zakresie ochrony środowiska. Dzięki temu wspomagamy naszych Klientów w realizacji stawianych im wymagań w zakresie emisji szkodliwych substancji do środowiska.

 

DESANDER

Niepowtarzalna, działająca w oparciu o metodę pierwotną, technologia odzysku rtęci, metali ciężkich, siarki i innych zanieczyszczeń znajdujących się w węglu na etapie mielenia paliwa do spalania w kotłach pyłowych.


Cel projektu

Opracowywanie nowej technologii wyłapywania zanieczyszczeń znajdujących się w węglu wykorzystywanym do opalania kotłów pyłowych w energetyce zawodowej, przemysłowej i ciepłownictwie. Nasze rozwiązanie jest innowacyjne ze względu na eliminację większości zanieczyszczeń na etapie mielenia jeszcze przed spaleniem węgla w kotle. Jej zastosowanie pozwoli na poprawienie parametrów paliwa przy znacznym ograniczeniu substancji szkodliwych znajdujących się w produktach ubocznych procesu spalania węgla (ograniczenia szkodliwej emisji do środowiska).

 

Efekty

Zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska przez kotły pyłowe dużej mocy przy znacznie mniejszym nakładzie finansowym ze strony wytwórców energii:

  • zmniejszenie emisji rtęci, metali ciężkich, siarki oraz pyłów do środowiska wskutek spalania węgla,
  • obniżenie kosztów związanych z nakładem finansowym na ograniczenie emisji za pomocą metod wtórnych,
  • poprawa parametrów paliwa – sprawniejsze spalanie w kotle,
  • ograniczenie ilości produktów ubocznych spalania węgla (popiołu i żużla),
  • wydłużenie żywotności bloków pyłowych i ich urządzeń pomocniczych.


Zastosowanie

Technologia DESANDER ma zastosowanie w branży:

  • energetyki zawodowej,
  • energetyki przemysłowej,
  • ciepłownictwa.

Technologia dotyczy młynów węglowych pionowych.


Termin realizacji: 01.12.2020 – 31.12.2023

Wartość projektu: 7 008 996,25 zł

Kwota dofinansowania: 3 483 940,69 zł

 

Przeprowadzone w ramach etapu I badan przemysłowych testy potwierdziły, iż technologia FPM HEPART znacząco redukuje ilość niepożądanej substancji mineralnej z węgla kamiennego, jeszcze podczas procesu mielenia. Podczas prowadzonych badań uzyskano założone we wniosku efekty końcowe etapu i zrealizowano wszystkie kamienie milowe, tj.

 – opracowano optymalną konstrukcję separatora powietrznego dla młynów w skali laboratoryjnej poprzez uzyskanie 41% redukcji całkowitej ilości substancji mineralnej zawartej w węglu kamiennym,

 – uzyskano niższy niż 7% udział pierwiastka węgla w odseparowanej substancji mineralnej.

 – osiągnięto założony wpływ technologii FPM HEPART na jakość przemiału pyłu przy pracującym separatorze powietrznym, utrzymując wymaganą tę jakość na poziomie R90<20%, R200<1%

 – wykazano brak toksyczności odseparowanej substancji

 – osiągnięto założony poziom wymywalności metali ciężkich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015 poz. 1277).

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.