FPM S.A.

Welcome to our company 

FPM S.A. is a company with long-lasting industrial tradition and modern technical and production facilities. The history of the plant dates back to the foundry workshop "Huta Waltera" that was established in 1858.

FPM S.A. specializes in the production of machinery and equipment for both Polish and foreign customers such as: electric power plants, heat and power plants as well as for companies which generate electric power for their own needs, e.g. steel mills, coal mines, sugar factories, breweries, cement mills and chemical works.

What's new? 

FPM S.A. dołączyła do Grupy TDJ
23 lutego 2015 r. większościowy pakiet akcji (82,19 proc.) spółki FPM S.A. nabyła spółka TDJ S.A. W związku z tą akwizycją FPM S.A., dotychczas należąca do Grupy Rafako, została włączona w strukturę Grupy TDJ, jako podmiot bezpośrednio zależny od TDJ S.A. FPM S.A dołączyła do dynamicznie rozwijającej się Grupy TDJ, która konsekwentnie poszerza swoje kompetencje wykonawcze m.in. dla sektora energetycznego, inwestując w akcje dojrzałych spółek. Umiejętności, doświadczenie i dorobek FPM S.A. będą istotnym wsparciem dla Grupy świadczącej kompleksowe usługi na potrzeby polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Obecnie Grupę TDJ tworzą głównie: Grupa FAMUR, Polska Grupa Odlewnicza oraz Grupa Zamet Industry.

Contact 

FPM S.A.
Street. Towarowa 11
43-190 Mikołów

tel +48 32 / 737 90 00
fax +48 32 / 737 91 11

E-mail: sekretariat@fpmsa.com, tradeoffice@fpmsa.com
www.fpmsa.com